การใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น

0

1.เครื่องมือ

 

การใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น

หากใครต้องการทราบเกี่ยวกับประวัติของโปรแกรม GSP

สามารถดูได้โดยคลิก  ประวัติของโปรแกรม GSP

             ถ้าต้องการที่จะเรียนรู้การใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งของที่เห็นภาพที่สมจริงแบบสามมิติ
สามารถดูได้โดยคลิก  การใช้โปรแกรม sketchup
             เครื่องมือวาดเส้น เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยม เครื่องมือสร้างรูปสามมิติ หากต้องการเรียนรู้การใช้งาน
เครื่องมือเหล่านี้ สามารถดูได้โดยคลิก  เครื่ิองมือต่างๆของ sketchup ได้เลยครับ
             ในโปรแกรม sketchup นั้นมีปลักอินที่ช่วยให้ทำการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว เสมือนจริง
หากต้องการเรียนรู้การใช้งานหรือการโหลด สามารถดูได้โดยคลิก  Plugin sketchup เบื้องต้น
             ถ้าอยากทราบชื่อ และประวัติของผู้ทำ สามารถดูได้โดยคลิก  ผู้สร้างเว็บ

Google

Advertisements